10 NĂM NỮA MÌNH SẼ RA SAO?

Mình rất hay tò mò, không biết 10 năm nữa mình ở đâu? Mình có làm việc hiện tại hay làm việc khác? Mình có khá giả hay gặp khó khăn, có hạnh phúc không hay bất hạnh? Thế nhưng, mình lại không muốn nhanh chóng trải qua 10 năm. Bởi lẽ 10 năm...