ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG…

ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG… Từ khi biết anh trong cuộc sống vô thường Càng thấy thương anh – người đàn ông cường khởi Có những ước mơ, những niềm vui còn mới Phải ém vào trong, bày ra nét can trường! Anh là người thường nhưng là người em thương Lòng cũng chứa chan...