HỌA MI…NGỪNG HÓT

Trên đời này mỗi vật sinh ra đều có 1 công việc như gió thì phải thổi, mây thì phải bay, cũng như Họa Mi trong khu rừng kia thì phải…hót. Mỗi khi Họa Mi cất tiếng hót thì cả khu rừng đều hân hoan, vui sướng, sức sống tràn trề, vì Họa Mi...